איך להקים עסק

מאמר זה מסביר כיצד להקים עסק בישראל ואיך לרשום אותו ברשויות המס כמו מס הכנסה, מס ערך מוסף וביטוח לאומי. המאמר מפרט את סוגי העסקים הקיימים ומהם המאפיינים הייחודיים של כל אחד.

פתיחת עסק

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: